Energielabel

Wist jij dat voor alle woningen die verkocht of verhuurd worden het energielabel verplicht  is? Woningbezitters zonder het verplichte energielabel, riskeren een boete tot € 405,-. Moet jij het energielabel voor je woning regelen? Woningkeur Joure kan je hierbij prima van dienst zijn.              

Dit kunt u van ons verwachten:

 • De Woningkeur Joure is gecertificeerd voor BRL 9500-01 en BRL 9500-02. Bovendien is Woningkeur Joure gekwalificeerd voor de uitvoering van energiekeuringen en mag zich een 'Erkend Deskundige' noemen.
 • De gehele woning wordt door ons ingemeten om de thermische schil van de woning te bepalen. Door de gegevens van jouw woning in te voeren in speciaal daartoe gecertificeerde software, wordt er een energie-index en labelklasse A t/m G aan de woning toegekend welke de energiezuinigheid van de woning weergeeft. De labelklasse wordt vergeleken met andere woningen van hetzelfde type. Bovendien zullen de mogelijke verbetermaatregelen naar aanleiding van de energieprestatie van de woning worden toegelicht.
 • Het energielabel is 10 jaar geldig.
 • zie ook : http://energiedeskundig.nl/

Belangrijke aandachtspunten bij jouw inspectieopdracht:

 • Indien van de woning bouwgerelateerde informatie en/of tekeningen aanwezig zijn verzoeken wij jou deze gereed te leggen voor de inspectie. De inspecteur kan hiernaar vragen ten behoeve van zijn inspectie en vaststellen van bijvoorbeeld maatvoering of gevelisolatie. Zo kunnen wij de rapportage nog beter toepassen op jouw specifieke situatie.
 • Bij het opstellen van een energielabel is een bouwjaar essentieel. Indien deze door jou is opgegeven zie je deze terug in de e-mailbevestiging. Als je het bouwjaar daarin niet terugvindt, verzoeken wij jou deze alsnog te achterhalen en voor de inspecteur gereed te houden.
 • Het energielabel is geen maatwerkadvies rapport en geeft geen informatie over investeringen, terugverdientijden en bespaarmogelijkheden.
 • Er wordt van onze opnamegegevens een zogenoemd monitoringbestand opgestuurd naar Agentschap NL om de authenticiteit van het energielabel te waarborgen. Dit is de landelijke beheerder vanuit de overheid. Voor meer informatie kun je terecht op http://www.energielabel.nl/woningen/actuele-vragen-en-storingen-aanvragen-energielabel

Een voorbeeld van het energielabel kunt je inzien op onze website www.woningkeur.nI. Indien er vragen of opmerkingen zijn, kunt je tijdens kantooruren contact met ons opnemen.

Op al onze diensten, overeenkomsten en afspraken zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, deze vind je tevens als bijlage bij de bevestiging en op onze website.

Woningkeur kan jou nog meer van dienst zijn! Door onderstaande diensten te combineren met het energielabel, krijg je een nog betere indruk van de woning. Bovendien krijg je een aantrekkelijke korting wanneer jouw Woningkeur inspecteur de diensten op hetzelfde tijdstip voor jou kan uitvoeren.

 • Bouwtechnische keuring: De bouwkundige staat van een woning is belangrijk, maar te vaak een kwestie van gissen. Bouwkundige gebreken en achterstallig onderhoud kunnen echter grote (financiële) gevolgen hebben! Tijdens de uitgebreide visuele, bouwtechnische keuring wordt de woning nauwkeurig én onafhankelijk beoordeeld. Gebreken en achterstallig onderhoud worden gelokaliseerd en gefotografeerd. Het rapport geeft een helder beeld van de staat van de woning, incl. een raming van herstelkosten op korte en lange termijn. Onze rapportages worden opgesteld volgens de NHG richtlijnen.
 • Energie maatwerkadvies: de energielasten zijn een kostenpost waarmee we wel degelijk rekening moeten houden in de maandelijkse lasten van het huishouden. De gemiddelde Nederlander echter, houdt rekening met huur- of financieringslasten, maar zijn energielasten blijven onderbelicht. Door nú de mogelijkheden van energiebesparing te bekijken én toe te passen, kan de stijging van de energielasten beperkt worden. Met een uitgekiend programma berekent jouw Woningkeur adviseur wat de mogelijkheden voor energiebesparing in jouw woning zijn. Gelet wordt niet alleen op de mate van besparing, maar ook op de technische mogelijkheden in de woning en een verhoging van het wooncomfort van de bewoners. Vervolgens wordt het te investeren bedrag en de terugverdientijd hiervan berekend.
 • Asbest type-O: bij een asbestinventarisatie wordt zeer grondig en systematisch te werk gegaan. Uitermate veel zorg wordt besteed aan het opsporen van alle direct waarneembare asbesthoudende materialen. Het betreft een beperkte inventarisatie, risicobeoordeling conform NEN 2991 (buiten kader SC-540). Voorafgaand aan uit te voeren risicobeoordelingen, conform NEN 2991, in objecten in bewoonde/gebruikte staat die niet zullen worden gesloopt, kan worden volstaan met een beperkte, visuele inventarisatie van asbest.