Waarom kiezen voor Woningkeur Joure?

Sjirk2Sjirk Nijholt van Woningkeur Joure is sinds 2012 betrokken bij de Woningkeur Groep. Na 15 jaar in de bouw te hebben gewerkt als voorman en uitvoerder is Sjirk in 1990 overgestapt naar de woningcorporatie wereld.

Daar was hij verantwoordelijk voor de meerjarenplanning, advies en aanbesteding tot de begeleiding bij de uitvoering. Daarna was hij ruim 12 jaar als “intern aannemer” belast met de aansturing van een groot team allround vaklieden. Sjirk Nijholt heeft zich door ervaring verder gespecialiseerd in bouwkundige keuringen, energielabels en advies.

Door zijn zelfstandigheid is hij onafhankelijk en heeft hij geen verplichtingen met makelaars en het bedrijfsleven. Hij kan zich daarom volledig inzetten voor het belang van de klant. "Woningkeur Joure is de aangewezen partij voor bouwkundige keuringen, energielabels en advies. Wij keuren bijvoorbeeld de woning voordat je deze koopt of wilt verkopen. Met deze bouwkundige keuring weet je of er gebreken zijn en wat de kosten zijn om deze gebreken te verhelpen". Woningkeur Joure kan voor jou het verplichte energielabel verzorgen. Woningbezitters zonder dit verplichte energielabel, riskeren een boete tot € 405,-

Voordelen bouwkundige keuring van Woningkeur Joure:

  • De koper heeft een rapport waarmee hij/zij de vraagprijs van de woning vaak met duizenden euro’s weet te verlagen.
  • De verkoper voldoet aan de wettelijke informatieplicht

Kortom: een aan- of verkoopkeuring van Woningkeur Joure verdient zichzelf altijd terug!

Vanaf januari 2013 kan Woningkeur Joure ook de energielabels verzorgen.

De Woningkeur Groep

woningkeurlogoDe Woningkeur®Groep is een franchiseorganisatie met een onderscheidend concept en sterke uitstraling. Het staat voor een landelijke samenwerking van zelfstandig bouwkundig advies bureaus. Woningkeur richt zich met haar diensten op zowel de particuliere als de zakelijke klant.

Van bouwkundige keuring tot energie keuring. Vanuit de centrale backoffice bieden wij in de franchiseformule ondersteuning op zowel logistiek- als marketinggebied, zoals een call-center, centrale planning en administratieve afhandeling van de opdrachten. Tevens leveren wij vanuit eigen call center afspraken/leads en verzorgen vakinhoudelijke trainingen.

De inspecteur van iedere vestiging kent de regionale markt en is lokaal bekend met de historie van steden en hun panden. Allen zijn zij gespecialiseerd in, gediplomeerd én gecertificeerd voor het uitvoeren van bouwkundige keuringen en energie keuringen van onroerend goed. De bevindingen worden beschreven in heldere rapportages, gebruikmakend van efficiënte, moderne software. Bovenal is de Woningkeur inspecteur altijd onafhankelijk en objectief

Kwaliteit en betrouwbaarheid bij Woningkeur

Om jou de beste dienstverlening te kunnen bieden, hanteert Woningkeur voor jou een aantal zekerheden. We vinden het belangrijk dat onze inspecteurs en diensten van hoog niveau zijn en blijven.

Ons kwaliteitsbeleid
Woningkeur hanteert een kwaliteitsbeleid op ISO9000 niveau waarbij regelmatig interne en externe audits plaatsvinden. Bovendien zijn de inspecteurs goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied. Hiervoor volgen zij regelmatig gezamenlijk of individueel opleiding en training.

BRL9500 - 01/02 certificering

Woningkeur is zelfstandig gecertificeerd en gekwalificeerd voor de uitvoering van energielabels en energie maatwerkadviezen. Deze certificering wordt uiteraard periodiek intern en extern getoetst. Bovendien mogen wij zelf de opgemaakte energielabels registreren bij de landelijke database.

KOMO procescertificaat

Dit is een kwaliteitsverklaring die duidelijk maakt dat een product, bouwdeel of installatie (na het uitvoeringsproces) overeenkomt met de productspecificaties en -prestaties die in de verklaring zijn vastgelegd. Ook geeft het procescertificaat (nummer IKB 1866/12) aan dat het daarvoor benodigde proces overeenkomt met de processpecificaties die zijn vastgelegd in de verklaring. U mag dus van ons verwachten dat we ook daadwerkelijk doen wat we vooraf aan u beloofd hebben.

Onze diensten zijn verzekerd

Als één van de weinige organisaties op ons vakgebied beschikt Woningkeur over een beroepsaansprakelijkheid verzekering. Dat wil zeggen dat al onze diensten verzekerd zijn voor schade die ontstaat door een foutieve beoordeling van de inspecteur. Mede doordat er door de verzekering strenge eisen worden gesteld aan kwalificatie en technische uitvoering, zijn wij trots dat wij hierover kunnen beschikken.

Rapportages NHG - erkend

Bouwtechnische rapporten van Woningkeur worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen